Hemmet, natur og store vidder

Generalforsamling 2019

  Hemmet sogneforening indkalder til generalforsamling tirsdag d. 19. februar kl. 18.30 i Hemmet Kultur & Aktivitetshus. Menu'en er honningmarineret kamsteg med kartofler, sovs og gemüse. Desserten er citronfromage. Pris: 75,- pr. pers.

 Dagsorden:

- Valg af ordfører og refererant.

- Beretning fra formanden.

- Revideret regnskab aflægges.

- Valg af bestyrelse.

På valg er:

    Kees Kastelejn. (modtager IKKE genvalg)

    Lilly Vibeke Jørgensen. (modtager genvalg)

    2 folkevalgte revisorer. 

- Fastsættelse af kontingent.

- Behandling af indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest d. 16 feb.)

- Eventuelt.

Generalforsamlingen bliver afholdt i selskab med "Udvalget for støtte til almene nyttige formål i Hemmet sogn".