Hemmet, natur og store vidder

Generalforsamling 2016

  Hemmet sogneforening indkalder til generalforsamling tirsdag d. 23. februar kl. 18.30 i Hemmet Kultur & Aktivitetshus. Menu'en er traditionen tro stegt flæsk med persillesovs og dessert. Pris: 75,- pr. pers.

 Dagsorden:

- Valg af ordfører og refererant.

- Beretning fra formanden.

- Revideret regnskab aflægges.

- Valg af bestyrelse.

På valg er:

    Niels Erik Mortensen (modtager genvalg)

    1 bestyrelsesmedlem.

    1 suppleant.

    1 folkevalgt revisor. 

- Fastsættelse af kontingent.

- Behandling af indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest d. 20 feb.)

- Eventuelt.

Generalforsamlingen bliver afholdt i selskab med "Udvalget for støtte til almene nyttige formål i Hemmet sogn".