Hemmet, natur og store vidder

Foreninger i Hemmet

 Hemmet Sogneforening

Birgitte Vestergaard 23 67 07 22

Hemmet Aktivitets- og Kulturhus

N. E. Mortensen 21 49 58 96 

Støtteforeningen for Hemmet Dagli' Brugsen

Hanne D. Markussen 53 37 68 93

Støtteforeningen for Hemmet Børnehus

Louise Schelde Frederiksen 28 58 94 50

Støtteforeningen for Hemmet Plejehjem

Tove Steffensen 25 66 81 01

Evangelisk Luthersk Mission.

Karsten Simonsen 97 37 53 98

Hemmet & Sdr. Vium Menighedsråd

Inger Agnethe Pedersen 29 25 56 31

Foreningen for støtte til almennyttige formål i Hemmet

Jens Jacob Bloch 40 32 33 01

Idræt for alle (Bork Hallen)

Asta Poulsen 30 22 52 72

LOF Højskoledage

Birgit Kjær 40 11 67 83

Hemmet & Sdr. Vium Jagtforening

Søren Mathiasen 41 82 29 94

Hemmet Gammel Havn

René Jensen 40 37 58 04

Hemmet Ny Havn

N. E. Mortensen 21 49 58 96

Hemmet Vandværk

97 37 52 22

Hemmet Varmeværk

97 37 51 98

 

Mangler der foreninger på listen eller er kontaktperson/telefon-nr. forkert eller mangler, så skriv gerne til hemmetsogneforening@gmail.com